Grupa MOL podwyższyła plan EBITDA w segmencie detalu do 600+ mln USD w 2023 r.


Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Grupa MOL podwyższyła cel EBITDA w segmencie usług konsumenckich, jak obecnie nazywany jest w grupie obszar detalu, do 600+ mln USD w 2023 roku, w porównaniu do 423 mln USD w roku 2018, podała spółka.
Wzrost EBITDA segmentu usług konsumenckich do co najmniej 600 mln USD w roku 2023 oznaczałby średnioroczny wzrost na poziomie ok. 5%, wynika z prezentacji opublikowanej przez MOL przy okazji dnia inwestora w Londynie. Biorąc pod uwagę ostatnie cztery kwartały (od IV kw. 2018 do III kw. 2019), EBITDA segmentu wyniosła 468 mln USD, tj. o ponad 10% więcej niż w całym roku 2018.
Węgierski koncern zakłada również, że udział marży pozapaliwowej w wyniku segmentu zwiększy się z 27% w 2018 roku (i 29% po trzech kwartałach 2019 r.) do ok. 35% w roku 2023. Wynika to m.in. z planowanego wzrostu liczby sklepów konceptu Fresh Corner, wprowadzonego w 2015 roku, z obecnej liczby 794 do ok. 1250 placówek w 2021 roku.
W sumie w latach 2019-2023 MOL spodziewa się wyniku EBITDA segmentu usług konsumenckich na poziomie 2,7 mld USD (ok. 540 mln USD średniorocznie), z czego 1,8 mld USD ma przypadać na paliwa (również alternatywne), 800 mln USD na produkty pozapaliwowe, a 100 mln USD na usługi związane z mobilnością.
Łączne nakłady inwestycyjne na ten segment mają wynieść w tym okresie 1,2 mld USD, w tym 1 mld USD na rozwój i utrzymanie sieci detalicznej, 150 mln USD na usługi związane z mobilnością (np. car-sharing), a 50 mln USD na obszar cyfrowy.
W efekcie łączne wolne przepływy gotówkowe segmentu w latach 2019-2023 mają wynieść 1,5 mld USD. Dla porównania prognoza na rok 2019 to 275 mln USD.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Spółka miała 5168,7 mld HUF skonsolidowanych przychodów w 2018 r.

(ISBnews)