VRG chce poprawić marżę brutto o 1 pkt, osiągnąć 16% sprzedaży online w 2020 r.


Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - VRG chce poprawić marżę brutto o 1 pkt proc. r/r, zwiększyć powierzchnię handlową o 5% oraz osiągnąć 16% sprzedaży online w 2020 r., podała spółka. Po wynikach III kw. br. VRG podtrzymało cele rozwojowe spółki na 2019 rok i zakłada kontynuację dwucyfrowego wzrostu przychodów w 2019, wzrost marży brutto o 1 pkt proc. r/r oraz osiągnięcie wyższych dynamik wzrostu zysku niż sprzedaży, podała spółka.
"W nawiązaniu do informacji przekazanych do wiadomości publicznej w raporcie rocznym grupy kapitałowej spółki za rok 2018 i I półrocze 2019 roku oraz uwzględniając wyniki III kwartału 2019 roku zamierzamy w roku bieżącym uzyskać: dwucyfrowy wzrost przychodów grupy kapitałowej, zwiększenie marży brutto o 1 pkt proc. r/r dzięki pierwszym synergiom marżowym po połączeniu z Bytom S.A., osiągnięcie wyższych dynamik wzrostu zysku niż sprzedaży" - czytamy w raporcie kwartalnym.
Celem na bieżący rok jest zwiększenie powierzchni sprzedaży w segmencie odzieżowym i jubilerskim, dzięki dalszej rozbudowie stacjonarnej sieci sprzedaży detalicznej wszystkich marek grupy do 55,1 tys. m2 (596 salonów). Zapewniłoby to wzrost powierzchni sprzedaży grupy o ok. 7%. Planowany na rok 2019 rozwój sieci detalicznej zakłada zwiększenie sieci sprzedaży W.Kruk o około 1 tys. m2, a sieci segmentu odzieżowego o 2,4 tys.m2.
"Łączne nakłady inwestycyjne w roku 2019 przeznaczone na rozwój sieci detalicznej, w tym rewitalizacje najważniejszych lokali handlowych, dalsze udoskonalanie systemów IT, sprzedaży online oraz pozostałe inwestycje powinny wynieść około 20 mln zł" - czytamy dalej.
"Zakładamy, że poczynione i planowane inwestycje zapewnią dynamiczny rozwój tego kanału dystrybucji i pozwolą na koniec 2019 roku osiągnąć 14% udział kanału online w przychodach grupy (uwzględniając udział marki Bytom, który jest niższy i wynosi ok. 10%)" - czytamy dalej.
W 2020 roku grupa planuje m.in. zwiększyć swoją powierzchnię o około 5% w stosunku do końca 2019 roku, poszerzyć ofertę produktową każdej marki (kolekcja sportowa i ekologiczna w marce Vistula, nowe asortymenty w marce Wólczanka, wyraźna dywersyfikacja stylistyczna kolekcji marki Vistula od marki Bytom, nowe marki zegarków oraz rozwój kolekcji z nowymi diamentami w W.Kruk), co ma przełożyć się na wzrost sprzedaży z kanału internetowego oraz poprawę efektywności sprzedaży z m2.
Grupa zamierza także "dynamicznie rozwijać kanał internetowy" poprzez dalsze usprawnianie stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz poprawę jakości serwisu poprzez przyspieszenie terminów dostaw i skrócenie czasu rozliczania zwrotów - zakłada, że udział internetu w sprzedaży w 2020 roku wyniesie 16%.
VRG chce też w przyszłym roku poprawić marże brutto o 1 pkt proc. dzięki synergiom marżowym (nowe połączone źródła dostaw) oraz poprawić kapitał obrotowy: zmniejszyć poziom zapasów i zwiększyć poziom zobowiązań głównie poprzez zmianę sposobu finansowania dostawców z aktywnym użyciem faktoringu odwrotnego.
"Planowane nakłady inwestycyjne w roku 2020 przeznaczone na rozwój sieci detalicznej, w tym rewitalizacje najważniejszych lokali handlowych, dalsze udoskonalanie systemów IT, sprzedaży online oraz pozostałe inwestycje powinny wynieść około 25 mln zł" - czytamy dalej.
Jednocześnie zarząd zapowiedział, że będzie kontynuował działania związane ze strategicznym celem jakim jest budowa Domu Marek (tzw. House of Brands) poprzez działania akwizycyjne i konsolidacyjne na rynku polskim i bliskich rynkach zagranicznych.
"Pierwszym praktycznym przykładem realizacji takich działań jest podpisanie przez spółkę zależną W.Kruk S.A. listu intencyjnego zakupu spółki z sektora jubilerskiego, działającej w Czechach. Projekt jest na etapie due diligence, ostateczne zakończenie projektu powinno nastąpić w I kwartale 2020 roku" - zapowiedziano w raporcie.
VRG (do 30 listopada 2018 r.: Vistula Group) specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.
(ISBnews)