Nie uciekniemy przed dużymi graczami, ponieważ wartość inwestycji w rozwój takich rozwiązań, jak cloud Google’a, Amazona czy Microsoftu powoduje, że są to firmy dziś niedoścignione. Natomiast ważne jest to, że te firmy zaczynają dostrzegać nasz rynek – mówi w rozmowie z DGP Radosław Świerczyński, dyrektor sprzedaży Operatora Chmury Krajowej.

- Dokładnie rok temu, gdy zaczęliśmy nasza działalność, skoncentrowaliśmy się na dostarczaniu usług i technologii w kierunku powiększenia innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach. To był jeden z celów, który przełożył się później na misję naszej spółki i na tym oparliśmy naszą działalność – mówi nasz rozmówca.

Jak podkreśla, nie było do tej pory podmiotu świadczącego usługi cloudowe w Polsce na taką skalę. - My tą skalę zbudowaliśmy, jednocześnie adresując wszystkie aspekty regulacji rynkowych związanych chociażby z bankowością. Polski regulator nakłada dość dużo obostrzeń, które powodują problem w dostarczeniu usług przez zagranicznych dostawców dużych, hiperskalowanych chmur. Dlatego pojawił się operator, który przy okazji świadczenia swoich usług, potrafi dostarczyć też usługi dużych graczy i zaadresować wszystkie aspekty związane z polskim prawodawstwem, których duzi gracze, jak Microsoft, Google czy AWS, z reguły nie podejmują.

– Nie uciekniemy przed dużymi graczami, ponieważ wartość inwestycji w rozwój takich rozwiązań, jak cloud Google’a, Amazona czy Microsoftu powoduje, że są to firmy dziś niedoścignione. Natomiast ważne jest to, że te firmy zaczynają dostrzegać nasz rynek i budują centra danych Polsce, bo widza potencjał naszej gospodarki – mówi Świerczyński.