Ostatnio coraz częściej media podają informacje o inwestycjach Polaków na Cyprze. Czy to rzeczywiście taka atrakcyjna lokalizacja inwestycyjna?

– Czynnikiem, który w dużej mierze decyduje o tym, że Cypr jest atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców, jest fakt, że zgodnie z prawem cypryjskim, sprzedaż papierów wartościowych dokonana przez spółkę cypryjską jest na Cyprze zwolniona z podatku dochodowego. W Polsce z kolei, podatek dochodowy nie jest należny, na mocy postanowień zawartych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem. Dlatego też polscy właściciele, przed sprzedażą udziałów w danej spółce, często dążą do przeprowadzenia zmian w składzie udziałowców, w wyniku których właścicielem udziałów zostaje spółka zarejestrowana na Cyprze. Następnie sprzedaż udziałów dokonywana jest z poziomu spółki cypryjskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu polski podatnik unika konieczności zapłaty w Polsce podatku dochodowego 19-proc. od sprzedaży udziałów.

Czy polski ustawodawca nie powinien zastanowić się na zmiana przepisów?

– Rzeczywiście obecna popularność spółek cypryjskich jest raczej odzwierciedleniem niedoskonałości polskiego prawa. Polska powinna dążyć w tym kierunku, aby zwolnić przedsiębiorców od podatku ze sprzedaży udziałów. W wielu krajach Unii Europejskiej tego rodzaju zwolnienie funkcjonuje już od dawna. Według mojej wiedzy nic jednak nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie polskie prawo miało się zmienić w tym zakresie.

Czy Cypr oferuje inne zachęty podatkowe?

Reklama

– Tak. Na terytorium Cypru spółki korzystają także z innych preferencji podatkowych, np. związanych z wypłatą dywidendy między spółkami wchodzącymi w skład holdingu. Ponadto Cypr jest stroną kilkudziesięciu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pozwala to minimalizować obciążenia podatkowe w zakresie przepływu dywidendy w ramach grupy spółek. Z tych względów na Cyprze często lokowane są siedziby spółek, które pełnią rolę spółek holdingowych.

Wykorzystanie spółek mających siedzibę w krajach, w których prawo przewiduje preferencje podatkowe nie pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa. W przypadku Cypru mamy zresztą do czynienia z krajem, który jest członkiem Unii Europejskiej.

Jednocześnie nie dziwi mnie, że spółki niechętnie mówią o szczegółach transakcji, w których wykorzystywane są spółki mające siedzibę zagranicą. Często tego rodzaju transakcje budzą bowiem większą ciekawość urzędu skarbowego.