"Według analityków MG, w II połowie 2012 r. dynamika produktu powinna być zbliżona do 2%. Eksperci MG oczekują także kontynuacji pozytywnego wkładu eksportu netto na dynamikę PKB. Ograniczone powinno zostać spowolnienie konsumpcji prywatnej. Ponadto analitycy resortu prognozują, że poziom inwestycji w drugiej połowie 2012 r. będzie zbliżony do analogicznego okresu ubiegłego roku" - napisał resort w komentarzu do danych GUS dotyczących PKB za II kw. br.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wczoraj, że PKB (niewyrównany sezonowo) wzrósł w II kw. 2012 roku o 2,4% r/r wobec 3,5% wzrostu w poprzednim kwartale. W całym I półr. 2012 r. wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) wyniósł 2,9%. Wynik za II kw. był niższy od konsensusu rynkowego i oczekiwań Ministerstwa Gospodarki (2,9%). Jednak resort podkreśla, że na tle innych krajów Unii Europejskiej, nasz wynik jest jednym z lepszych. 

>>> Czytaj też: Polska - kraj pozornie rozwinięty

"Wyższy od Polski wzrost PKB odnotowały tylko Szwecja i Litwa. W UE oraz strefie euro spadek produktu wyniósł -0,2%" - zaznaczają analitycy. "Dane oczyszczone z wahań sezonowych wskazują, że spowolnienie obserwowane w drugim kwartale dotknęło przede wszystkim polski sektor przemysłowy oraz handel, w tym branżę motoryzacyjną. Korzystnie wypadły natomiast pozostałe sektory usług" - konkludują eksperci.