Zysk operacyjny wyniósł 15,75 mln zł wobec 8,75 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 36,58 mln zł wobec 31,23 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,38 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 92,67 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 4,77 mln zł wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej.

W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.