Zysk operacyjny wyniósł 45,61 mln zł wobec 43,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 649,9 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 538,92 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 84,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 71,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 804,9 mln zł w porównaniu z 1 465,33 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 92,68 mln zł wobec 60,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 088,67 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)