"Rosnąca produkcja gęsiny w Polsce wynika z utrzymującego się popytu eksportowego oraz z coraz większej popularności tego mięsa wśród polskich konsumentów, doceniających jego walory smakowe, zdrowotne i dietetyczne" - tłumaczy zastępcy dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Marcin Wroński.

Ze względu na wysoką jakość, polskie gęsi są cenione również przez zagranicznych konsumentów. W ostatnich pięciu latach (2015–2019) krajowi przedsiębiorcy sprzedawali na rynki zagraniczne od 17 do 22 tys. ton gęsiny; około 90 proc. wolumenu trafiło na rynek unijny, przede wszystkim do Niemiec. Polska gęsina jest sprzedawana do prawie wszystkich pozostałych państw UE, ale dotychczasowy eksport do tych krajów jest dużo mniejszy.

"Wartość polskich gęsi doceniają nie tylko europejscy konsumenci. Drugim co do wielkości rynkiem zbytu dla polskiej gęsiny jest Hongkong, do którego w 2019 r. trafiło 1,8 tys. ton tego asortymentu" - poinformował Wroński.

Gęsina, w porównaniu z innymi gatunkami mięsa, charakteryzuje się korzystnymi proporcjami kwasów tłuszczowych, w tym tak istotnych dla naszego zdrowia omega-3 i omega-6. Mięso gęsi zawiera dużo białka, w skład którego wchodzą wszystkie aminokwasy egzogenne, których organizm człowieka nie jest w stanie wytworzyć, a które muszą być dostarczane do organizmu z pożywieniem. Mięso to jest źródłem witamin - z grupy B, witaminy A i E oraz wielu składników mineralnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu - zaznacza KOWR.

Jak wskazuje Wroński, statystyczny mieszkaniec Polski konsumuje jednak znacznie mniej gęsiny w porównaniu z mięsem kurzym czy indyczym. Dlatego duże znaczenie mają kampanie promocyjne, w tym ogólnopolska kampania „Kupuj świadomie” - dodał.

Najbardziej popularnym gatunkiem gęsi w Polsce jest Gęś Biała Kołudzka, która stanowi około 90 proc. krajowego pogłowia, i jest efektem pracy Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej.