Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Bank Millennium nie planuje emisji obligacji w tym roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho.
"W tej chwili nie mamy planów, żeby emitować jakiekolwiek istotne części tego programu" - powiedział Bicho podczas wideokonferencji.
Dodał, że III program emisji obligacji banku wygasa w lipcu br., zaś nowy program obligacji jest przygotowany w taki sposób, że pozwala na emisje obligacji różnego typu, spełnia też wymagania MREL.
"Wymogi MREL są odroczone, więc nie mamy żadnej presji w tym roku, żeby emitować obligacje. Wymagania będą niższe i mogą być wypełnione później. Nie mamy planów, jeśli chodzi o natychmiastową emisję" - dodał wiceprezes.
Rada nadzorcza Banku Millennium na początku maja br. zatwierdziła czwarty program emisji obligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 4 mld zł. Wówczas podano, że obligacje mogą być emitowane jako obligacje zwykłe, obligacje podporządkowane lub obligacje, z których zobowiązania mogą być zaliczane do utrzymywanego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji (MREL). Obligacje będą denominowane w złotych lub w innych walutach.
Bank podał, że zadłużenie banku z tytułu obligacji wynosi 1,78 mld zł wg wartości nominalnej (w tym 1,53 mld zł wyemitowanych w ramach ww. trzeciego programu).
Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 98,06 mld zł na koniec 2019 r.
(ISBnews)