statystyki

Inne

Recesja

wróć do działu: Inne »

Recesja – jest zjawiskiem makroekonomicznym. Polega ono na znacznym zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego, co odbija się na spadku produktu krajowego brutto (PKB). O tym, że w danej gospodarce mamy do czynienie z recesją mówimy wtedy, gdy spadek PKB odnotowany jest przez co najmniej dwa kolejne kwartały.

Zjawisku recesji często towarzyszą gwałtowne zmiany poziomu inflacji, która może przekształcić się, w zależności od czynników gospodarczych, zarówno na deflację jak i hiperinflację.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty