Niezbyt często można zapoznać się z informacjami dotyczącymi liczby nieruchomości sprzedanych w Polsce. Właśnie dlatego na uwagę zasługują dane, które niedawno podał Główny Urząd Statystyczny.
ikona lupy />
Tabela / Media

Te statystyki GUS-u bazujące na informacjach Ministerstwa Sprawiedliwości sugerują, że w 2017 r. zostało sprzedanych więcej polskich nieruchomości. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl przeanalizowali ciekawe zmiany zauważalne po uwzględnieniu różnych kategorii sprzedawanych nieruchomości (np. lokali, działek zabudowanych domami i gruntów rolnych).

Mieszkaniowy boom jest dobrze widoczny w statystykach

Obliczenia GUS-u bazujące na danych Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, że od początku stycznia do końca grudnia 2017 r. zostało podpisanych 488 106 aktów notarialnych związanych ze sprzedażą nieruchomości. Taki wynik oznacza wzrost wynoszący 1,2% względem 2016 r. O większej liczbie transakcji dotyczących nieruchomości informują również dane z Rejestrów Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN). Wg ekspertów portalu RynekPierwotny.pl trzeba jednak pamiętać, że nieruchomościowe transakcje trafiają do RCiWN z pewnym opóźnieniem. Ta ewidencja na dzień badania wykonanego przez GUS (25 kwiecień 2018 r.), mogła jeszcze nie uwzględniać wszystkich transakcji z minionego roku. Dlatego informacje o obrocie nieruchomościami pozyskane przez GUS z Ministerstwa Sprawiedliwości, wydają się bardziej kompletne.

Reklama

Pierwszy wykres prezentuje te kategorie nieruchomościowych transakcji, które w 2017 r. wygenerowały najwięcej aktów notarialnych. Mowa o następujących transakcjach:

  • sprzedaż lokali - 191 369 aktów notarialnych (39,2% analizowanych aktów notarialnych)
  • sprzedaż działek niezabudowanych - 94 564 akty notarialne (19,4% analizowanych aktów notarialnych)
  • sprzedaż nieruchomości rolnych - 57 492 akty notarialne (11,8% analizowanych aktów notarialnych)
  • sprzedaż działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym - 47 904 akty notarialne (9,8% analizowanych aktów notarialnych)
  • sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 47 219 aktów notarialnych (9,7% analizowanych aktów notarialnych)

Na podstawie danych GUS-u oraz Ministerstwa Sprawiedliwości (MS) można obliczyć, że 49 558 aktów notarialnych z 2017 r. dotyczyło innych nieruchomości. Ta kategoria jest bardzo zróżnicowana. Zalicza się do niej m.in. sprzedaż działek zabudowanych budynkiem niemieszkalnym (np. garażem) oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

Wg portalu RynekPierwotny.pl ciekawe są również informacje przedstawione w poniższej tabeli. To zestawienie informuje, że w 2017 r. najbardziej wzrosła liczba aktów notarialnych związanych ze sprzedażą działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym (+7,5% względem 2016 r.) oraz aktów dokumentujących sprzedaż lokalu (+7,4%). Spore roczne wzrosty odnotowano też w przypadku aktów notarialnych potwierdzających sprzedaż działek niezabudowanych (+4,9%) oraz sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (+4,3%). Wszystkie te zmiany stanowią potwierdzenie dobrej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym. Można jedynie żałować, że dane GUS i MS nie prezentują osobno liczby aktów dotyczących lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych. W tym kontekście warto jednak dodać, że rynek lokali mieszkalnych jest znacznie lepiej rozwinięty. W 2016 r. liczba sprzedanych mieszkań (z całej Polski) była około dziewięć razy większa od analogicznej sprzedaży lokali użytkowych (niemieszkalnych).

Rynek działek rolnych mocno ucierpiał po zmianach z 2016 r.

W kontekście liczby aktów notarialnych dokumentujących obrót nieruchomościami, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną ciekawą statystykę. Mowa o bardzo wyraźnym spadku liczby umów związanych ze sprzedażą nieruchomości rolnych w 2017 r. (spadek o 17,6% względem 2016 r.). Zdaniem ekspertów portalu RynekPierwotny.pl tak duża zmiana na pewno nie była przypadkowa. Można ją tłumaczyć przede wszystkim ograniczeniami w obrocie ziemią rolną. Wspomniane ograniczenia wprowadzono pod koniec kwietnia 2016 roku. Możliwość swobodnego obrotu ziemią rolną w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2016 roku, zmobilizowała kupujących i poprawiła wyniki dotyczące liczby podpisanych aktów notarialnych. W 2017 r. nie mieliśmy już do czynienia z takim czynnikiem. Właśnie dlatego odnotowano bardzo wyraźny spadek liczby transakcji dotyczących zakupu ziemi rolnej.

Warto dodać, że oprócz skali obrotu gruntami rolnymi, znacząco zmieniła się też cena tych działek. Według danych ARiMR oraz GUS, średnia cena 1 hektara gruntu ornego pomiędzy II kw. 2016 r. oraz I kw. 2018 r. wzrosła o 9,3%. Ten wzrost zaprzecza wcześniejszym prognozom, wedle których wprowadzenie ograniczeń dotyczących sprzedaży ziemi rolnej miało skutkować szybkim spadkiem jej cen.

>>> Polecamy: Kiedy skończą się rekordy deweloperów?