Staże przyznawane są studentom ostatniego roku studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy przygotowują się do podjęcia zatrudnienia. Zdaniem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego projekt ma łączyć młodych radomian z przedsiębiorcami, chcącymi tworzyć nowe miejsca pracy.

Stypendia są wypłacane osobom odbywającym staż w firmie przygotowującej lub realizującej w Radomiu nową inwestycję, w wyniku której zatrudniona zostanie przynajmniej jedna osoba. "To program, który ma umożliwić naszym studentom zdobycie doświadczenia zawodowego, ale także dać radomskim przedsiębiorcom szansę na to, aby wykształcić osobę, która potem zasili kadrę danej firmy" - podkreślił prezydent miasta.

Pomoc stypendialna jest przyznawana na okres od 3 do 6 miesięcy. Studenci otrzymują po 1500 zł miesięcznie. Na rok 2017 w budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 225 tys. zł. W tym roku stypendia otrzymało sześciu studentów. Ale - jak zaznaczył prezydent - nabór będzie prowadzony w sposób ciągły. Po zakończeniu stażu pracodawcy będą zobowiązani zatrudnić stypendystów na pełny etat, na czas dwukrotnie dłuższy niż okres pobierania stypendium.

"W każdej chwili, jeśli tylko radomscy przedsiębiorcy będą posiadali nowe miejsca pracy i będą chcieli korzystać z umów stażowych oraz znajdą chętnych studentów, to my jesteśmy gotowi ten program dalej realizować" - zapewnił Witkowski.

Reklama

Zdaniem Mariana Tuszyńskiego, jednego z pracodawców z branży budowlanej, stypendia stażowe to dobre rozwiązanie dla obu stron: przedsiębiorców i studentów. "Pracodawcy borykają się obecnie z poważnymi problemami pozyskania osób chętnych do pracy, szczególnie w zawodach budowlanych i metalowych" - mówił Tuszyński. Według niego osoby zatrudnione na staż mają dużą szansę, aby w przyszłości na stałe związać się z firmami, w których zdobywali pierwsze doświadczenia zawodowe.

Jedna ze stypendystek Katarzyna Idzikowska uważa, że staż daje szansę na dobry start w życiu zawodowym. "To cenna inicjatywa, która jeszcze przed zakończeniem studiów daje nam możliwość rozwijania się w wyuczonym zawodzie" - powiedziała studentka, która zgodnie ze swoim kierunkiem studiów staż będzie odbywała w firmie zajmującej się projektowaniem wnętrz. (PAP)