ZM Henryk Kania chcą przejąć za dług zakład mięsny warty ok. 293 mln złWarszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania zawarły przedwstępną umowę przeniesienia przedsiębiorstwa Staropolskie Specjały w celu zwolnienia go z długu względem siebie, podała spółka. Wartość nabywanego przedsiębiorstwa oszacowana została na 293 mln zł. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Na mocy umowy przedwstępnej, strony umowy zobowiązały się do zawarcia w terminie najpóźniej do dnia 28 grudnia 2017 roku umowy przyrzeczonej, na mocy której 'Staropolskie Specjały' Spółka z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju w celu zwolnienia się z długu względem emitenta przeniesie na rzecz emitenta swoje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego prowadzone pod firmą 'Staropolskie Specjały' Sspółka z o.o., którego skład obejmujący m.in. prawo własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Goczałkowicach-Zdroju, środki trwałe, środki pieniężne, prawa wynikające z zawartych umów i inne, został szczegółowo opisany w zawartej przez strony umowie przedwstępnej" - czytamy w komunikacie.

Strony przewidziały, iż przeniesienie przedsiębiorstwa spowoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań tej spółki wobec ZM Henryk Kania istniejących na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej, o wartości jednak nie mniejszej niż wartość zobowiązań określona w umowie przedwstępnej i nie większej niż wartość przedsiębiorstwa wskazana powyżej, podano także.

Spółka Staropolskie Specjały stanowi zakład mięsny z magazynami oraz suszarniami, wyposażony w systemy zarządzania produkcją, linie pakujące, wyspecjalizowane w przetwórstwie i sprzedaży elementów mięsa produkcyjnego, wyjaśniły ZM Henryk Kania.

Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji, wskazano także.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r.

(ISBnews)