Tomasz Dotkuś został wiceprezesem ds. finansowych Lokum Deweloper


Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Lokum Deweloper podjęła uchwałę w sprawie powołania Tomasza Dotkusia do zarządu na okres wspólnej 3-letniej kadencji, rozpoczętej z dniem 31 marca 2015 roku, na stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, poinformowała spółka.
"Pan Tomasz Dotkuś ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Informatyka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Ze spółką związany jest od 2015 roku. Od kwietnia 2015 roku do sierpnia 2017 roku pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki. Obecnie na podstawie umowy o pracę pełnił funkcję głównego księgowego oraz pełnił obowiązki dyrektora finansowego" - czytamy w komunikacie.
Lokum Deweloper w 2016 r. sprzedał 645 lokali, działa we Wrocławiu i w Krakowie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.
(ISBnews)