"Zarząd emitenta wstępnie oczekuje, że przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 75,7 mln zł (wobec 76,5 mln zł w III kw. 2017 r. oraz 67,2 mln zł w IV kw. 2016 r.) skonsolidowany wynik operacyjny miał w IV kw. 2017 r. wartość około 2,1 mln zł (wobec 1,8 mln zł w III kw. 2017 r. i 4,0 mln zł w IV kw. 2016 r.), skonsolidowany wynik EBITDA - około 4,5 mln zł (wobec 4,0 mln zł w III kw. 2017 r. i 6,1 mln zł w IV kw. 2016 r.), natomiast skonsolidowany zysk netto - około 2,0 mln zł (wobec 2,2 mln zł w III kw. 2017 r. i 2,5 mln zł w IV kw. 2016 r.)" - czytamy w raporcie. 

Zarząd wskazał, że po znaczącym pogorszeniu rentowności działalności grupy w I i II kwartale 2017 r. (efekt drastycznego wzrostu cen surowca produkcyjnego - lateksu naturalnego oraz zawirowań kursu USD/PLN) od III kwartału 2017 r. Mercator Medical obserwuje stabilizację sytuacji i stopniową odbudowę generowanych marż. 

"Zgodnie z szacunkami zaprezentowanymi w niniejszym raporcie bieżącym, w IV kwartale 2017 r. wynik na działalności operacyjnej i wynik EBITDA były wyższe w ujęciu kwartał do kwartału, co jest pozytywną zmianą w stosunku do sytuacji poprzednich lat. Zarząd emitenta spodziewa się utrzymania korzystnych tendencji i dalszej poprawy rentowności działalności w kolejnych okresach" - podsumowano. 

Pod koniec listopada ub. roku członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski informował, że Mercator Medical oczekuje w IV kwartale 2017 r. wyższego zysku netto w ujęciu kwartalnym oraz rok do roku oraz, że spółka widzi przestrzeń do poprawy rentowności EBITDA. 

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności około 110 mln rękawic miesięcznie. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)