Sejm przyjął nowelizację tzw. ustawy terminalowejWarszawa, 07.06.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, które trafią teraz do Senatu. Projektowana regulacja ma przyczynić się do zakończenia rozbudowy terminalu i budowy gazociągu Baltic Pipe w terminie, tj. najpóźniej do końca 2022 r.

Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 432 posłów, nikt nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

"Niniejszy projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw [...] ma na celu umożliwienie sprawnej realizacji polityki rządu na rzecz dywersyfikacji źródeł gazu w Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

W projekcie przewidziano rozwiązania zapewniające usprawnienia procesu realizacji inwestycji w systemie przesyłowym gazu, w szczególności:

- doprecyzowano przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne,

- naprawiono błędy zawarte w ustawie terminalowej, w tym przez zastosowanie dobrze funkcjonujących rozwiązań przewidzianych w innych tzw. specustawach,

- zweryfikowano listę inwestycji objętych ustawą przez zmianę części już istniejących oraz dodanie nowych,

- wprowadzono rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę projektu Baltic Pipe, dotyczące m.in. objęcia polską taryfą przesyłową inwestycji realizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

(ISBnews)