Grupa Kęty pozytywnie ocenia perspektywę II półrocza, podtrzymuje prognozę


Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty ocenia perspektywę drugiego półrocza jako bardzo dobrą. Spółka nie przewiduje rewizji prognozy na 2018 r. w górę, poinformował członek zarządu Adam Piela.
"Mamy bardzo dobre perspektywy na kolejne kwartały, we wszystkich segmentach. Podtrzymujemy jako zarząd prognozę na 2018 r., którą zaprezentowaliśmy w lutym" - powiedział Piela podczas konferencji prasowej.
Podkreślił, że wyniki I półrocza są bardzo dobre, a II kw. to już dwudziesty kwartał z kolei, w którym sprzedaż grupy rośnie. Wynik EBITDA w II kw. jest drugi najwyższy w historii.
"Prognoza na ten rok po I półroczu jest wykonana w ok. 50% na poziomie sprzedaży, EBITDA i zysku netto. Na te chwilę nie przewidujemy korekty w górę prognozy" - dodał członek zarządu.
"Wysoki wzrost we wszystkich segmentach został osiągnięty głównie za sprawą rynku polskiego. Rynek polski jest dobry, silny, obiecujący. Nie widzimy sygnałów, żeby koniunktura - przede wszystkim w produkcji budowlano-montażowej - miała wyhamować" - wskazał prezes Dariusz Mańko.
Zgodnie z przewidywaniami zarządu, segment systemów aluminiowych powinien odnotować wzrost sprzedaży o 10-15% r/r w III kw., być może także w IV kw. W II półroczu znacząco powinna wzrosnąć sprzedaż do USA, która w I półroczu była niższa w ujęciu rocznym.
W segmencie wyrobów wyciskanych prognozowany wzrost przychodów ze sprzedaży w III kw. to 5% r/r.
Segmeny opakowań giętkich działa na trudnym rynku, na którym obserwowana jest nadprodukcja.
"Ceny surowców rosną. Jesteśmy w trakcie prób przerzucania ich na klientów, ale idzie nam różnie, stąd uważamy, że III kwartał będzie pod presją cen surowców" - powiedział członek zarządu Rafał Lechowicz.
Grupa Kęty odnotowała 71,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 64,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 94,47 mln zł wobec 81,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 126,42 mln zł wobec 110,94 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 750,57 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 669,13 mln zł rok wcześniej.
Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2017 r. miała 2,66 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)