Przywódcy "27" podkreślili w przyjętym na czwartkowym szczycie dokumencie, że zawarte z Londynem w listopadzie porozumienie ws. brexitu nie podlega renegocjacji.

W konkluzjach wskazali, że mechanizm awaryjny, tzw. backstop, ma służyć jako polisa ubezpieczeniowa i zapobiec twardej granicy pomiędzy Irlandią, a Irlandią Północną oraz zapewnić integralność jednolitego rynku.

Rada Europejska podkreśla również, że gdyby jednak konieczne było uruchomienie backstopu, obowiązywałoby to tymczasowo, aż zostałby on zastąpiony późniejszą umową, które zapobiegnie powstaniu "twardej" granicy między Irlandia, a Irlandią Północną.

W takim przypadku Unia dołoży wszelkich starań, aby wynegocjować i szybko zawrzeć umowę, która zastąpiłaby mechanizm.