Za rządowym projektem opowiedziało się 506 deputowanych; przeciwnych było 183. Jedynie przedstawiciele Zielonych oraz Lewicy wypowiadali się krytycznie o ustawie.

Nowe prawo ma na celu powstrzymanie przypływu migrantów z Gruzji i Maghrebu oraz usprawnienie procesu rozpatrywania wniosków o azyl. Reforma prawa azylowego ma również przyspieszyć proces deportacji do tych krajów.

Za bezpieczne kraje pochodzenia uznaje się w Niemczech te państwa, w których nie ma m.in. zagrożenia prześladowaniami na tle politycznym czy niehumanitarnego lub poniżającego karania.

Szanse, że rządowy projekt wejdzie w życie są małe - wiele wskazuje na to, że nie poprze go druga izba niemieckiego parlamentu, Bundesrat. Tworzą ją przedstawiciele 16 rządów krajów związkowych. W wielu z nich w koalicji znajdują się Zieloni, którzy są przeciwni uznawaniu Gruzji i państw Maghrebu za bezpieczne kraje pochodzenia.