Mirbud podpisał umowę na obwodnicę Olesna w ciągu drogi S11 za 667,7 mln zł


Warszawa, 21.05.2019 (ISBnews) - Konsorcjum firm Mirbud i PBDiM Kobylarnia (spółki zależnej Mirbudu) podpisało umowę na budowę obwodnicy Olesna w ciągu drogi ekspresowej S11, podała spółka. Wartość kontraktu to 667,69 mln zł brutto.
"Ten 25-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11 będzie biegł w pobliżu obecnej drogi krajowej nr 11 w okolicach Kluczborka, następnie wschodnią stroną Olesna, aż do granicy województw: opolskiego i śląskiego w kierunku Bytomia. Projektowana obwodnica będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ramach tej inwestycji na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 zostanie wybudowany również „węzeł Olesno", a także 24 obiekty mostowe, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne)" - czytamy w komunikacie.
Kontrakt zostanie zrealizowany do 2022 roku w formule "zaprojektuj i wybuduj". Jego wartość to 667 692 363,55 zł.
To kolejny duży kontrakt drogowy, który Mirbud podpisał w tym roku. W kwietniu podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę 25-kilometrowego odcinka autostrady A1 o wartości 857 mln zł, podkreślono także.
Aktualnie w portfelu zamówień Mirbudu i spółki zależnej PBDiM Kobylarnia znajdują się kontrakty drogowe o wartości ponad 2,2 mld zł. Oprócz tego w portfelu pozostają kontrakty budownictwa kubaturowego o wartości do przerobienia ponad 516 mln zł, podano również.
Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 143,13 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)