Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Seco/Warwick podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 r., zgodnie z którą postanowiło część zysku netto w kwocie 4 018 910,2 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, podała spółka. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,41 zł.
"Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 04.07.2019 rok, natomiast dniem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 18.07.2019 rok" - czytamy w komunikacie.
Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)