Wniosek o dokapitalizowanie spółki Centralny Port Komunikacyjny ocenia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; mamy duże szanse - powiedział PAP pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. Dodał, że decyzja może zapaść w najbliższych dniach. Chodzi o 300 mln zł dofinansowania spółki.

"24 czerwca 2019 r. spółka złożyła do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o dokapitalizowanie. Mowa jest o kwocie 300 mln zł. Wniosek jest procedowany. Decyzja premiera może zapaść nawet w ciągu w najbliższych dniach" - powiedział PAP w czwartek Wild.

O sprawie dokapitalizowanie CPK pisał dziś Dziennik Gazeta Prawna.

29 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach zarządzaniem mieniem państwowym - stworzyła ona nowe możliwości inwestowania przez Skarb Państwa (reprezentowanego przez Prezesa Rady Ministrów) w rentowne przedsięwzięcia gospodarcze. 19 czerwca br. zaś weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, które określa zasady, na jakich taka inwestycja może nastąpić.

„Na podstawie tego rozporządzenia 24 czerwca 2019 r. CPK sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o objęcie udziałów o wartości 300 mln zł, przedkładając analizy wskazujące na rentowność inwestycji CPK. Chodzi np. o ocenę sytuacji finansowej spółki, biznesplan, Test Prywatnego Inwestora” – wyjaśnił. O dofinansowanie spółka „konkuruje” z innymi spółkami kontrolowanymi przez Skarb Państwa.

Reklama

„Mamy silne karty, ale ostateczną decyzję podejmie Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii, m.in. Ministra Finansów, Prokuratorii Generalnej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” - mówił. Dodał, że środki publiczne muszą być bowiem inwestowane z najwyższą starannością.

300 mln zł dofinansowania - jak mówił Wild - to byłaby pierwsza transza wsparcia tej części programu CPK nastawionego na zysk.

Zasady finansowania Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz budowy 1600 km nowych tras kolejowych, połączeń drogowych oraz innych inwestycji towarzyszących, zostaną ujęte w rządowym planie wieloletnim, który trafi pod obrady rządu jeszcze w tym roku - powiedział PAP.

Na przełomie 2019 i 2020 r. CPK planuje wskazać doradcę strategiczno-technicznego, czyli międzynarodowy podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania, budowy i zarządzania portami przesiadkowymi. Spółka tłumaczy, że master plan, który ma być zlecony na początku 2020 r. ma zawierać m.in.: prognozy ruchu lotniczego, zwymiarowanie planowanej infrastruktury CPK i wstępny plan jej ulokowania, szczegóły etapowania budowy i ostateczny model biznesowy nowego portu lotniczego.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

>>> Czytaj też: Centralny Port Komunikacyjny według wizji światowych architektów. Odlotowe projekty terminala