"Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,40 proc." - napisano.

W komunikacie podano, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca pierwszej połowy 2020 r.

"Rada Prezesów oczekuje obecnie, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie przynajmniej do końca pierwszego półrocza 2020 r., a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne, aby zapewnić trwałą konwergencję inflacji do jej celu w średnim okresie" - napisano.

Reklama

EBC zapowiedział bardziej akomodacyjną politykę monetarną.

"Rada Prezesów podkreśliła również potrzebę wysoce akomodacyjnej polityki pieniężnej, utrzymywanej przez dłuższy okres, ponieważ stopy inflacji, zarówno zrealizowane, jak i przewidywane, utrzymują się poniżej poziomów, które są zgodne z jej celem. W związku z tym, jeśli średnioterminowe prognozy inflacji nadal nie spełniają założonego celu, Rada Prezesów jest zdecydowana działać zgodnie ze swoim zobowiązaniem do utrzymania symetrii w celu inflacyjnym. Dlatego też jest gotowa dostosować wszystkie swoje instrumenty, w zależności od potrzeb, aby zapewnić, że inflacja przesuwa się w kierunku swojego celu w sposób trwały" - podano.

Rada Prezesów zapowiedziała, że rozważy wprowadzenie nowego programu zakupu aktywów netto.

"Rada Prezesów zleciła odpowiednim komitetom Eurosystemu zbadanie opcji łagodzenia skutków polityki monetarnej, w tym sposobów na wdrożenie forward guidance dla stóp proc.; środków łagodzących skutki negatywnych stóp proc., takich jak zróżnicowanie oprocentowania depozytów składanych przez banki komercyjne w EBC (tiering); a także opcji dotyczących wielkości oraz kompozycji potencjalnych nowych zakupów aktywów netto" - napisano.

O godz. 14.30 rozpocznie się konferencja prasowa prezesa EBC Mario Draghiego, który przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,3 proc. wobec dolara do 1,1111.

Rentowność 10-letnich bundów spadła o 3 pb do -0,41 proc., najniżej w historii.

>>> Czytaj także: 5 lat strat na lokatach. Banki działają dwa razy wolniej niż inflacja