"Jako przedstawiciele organizacji reprezentujących największe przedsiębiorstwa z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii w Polsce prezentujemy założenia programowe +Silna Polska Cyfrowa+ – manifestu będącego podstawą w dyskusji o rozwoju nowoczesnych technologii oraz cyfrowej gospodarki w naszym kraju" - czytamy w założeniach programowych „Silna Polska Cyfrowa”, manifeście polskiej branży cyfrowej, przekazanym PAP. Pod manifestem podpisały się: Związek Cyfrowa Polska, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Startup Poland oraz Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan.

Sygnatariusze manifestu stoją na stanowisku, że priorytetem i podstawą programową dla każdego polskiego ugrupowania politycznego powinien być rozwój innowacyjnej gospodarki tak, by stała się ona konkurencyjna względem europejskich i światowych rynków.

"W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu apelujemy do kandydatów wszystkich opcji politycznych, by postulaty zawarte w naszym manifeście zostały włączone do debaty publicznej prowadzonej w ramach kampanii wyborczej. Liczymy również, że kwestie te będą ważne dla wszystkich przyszłych posłów, senatorów oraz polskiego rządu i że znajdą swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych" - czytamy.

Autorzy manifestu zadeklarowali, że będą wspierać wszelkie inicjatywy – zarówno polityczne, np. legislacyjne, jak i społeczne – zmierzające do postępu i rozwoju branży cyfrowej i nowoczesnych technologii w naszym kraju.

Wśród inicjatyw tych wymieniono: cyfryzację gospodarki i rozwój e-usług; wdrożenie sieci 5G; rozwój przemysłu 4.0; rozwój kompetencji cyfrowych, m.in. edukacji na poziomie szkolnym czy podnoszenie umiejętności pracowników; rozwój sztucznej inteligencji (AI) oraz internetu rzeczy (IoT).

Z manifestu wynika, że poparcie branży uzyskają również takie działania jak: ustanowienie zasad ochrony prywatności w sieci na miarę XXI wieku; budowanie przyjaznego otoczenia prawnego dla polskich przedsiębiorców, inżynierów, naukowców, start upów; inwestowanie w innowacje, np. poprzez centra badawczo-rozwojowe (R&D); zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

"Liczymy również, że kwestie te będą ważne dla wszystkich przyszłych posłów, senatorów oraz polskiego rządu i że znajdą swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych" - dodano.