Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za IV kw. 2013 r.


Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, w następstwie odwołania złożonego przez spółkę zależną Ciechu - Verbis ETA, utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 roku w kwocie 37,9 mln zł, z czego kwota spornego zobowiązania wynikająca z decyzji I instancji wynosi 30,8 mln zł, podał Ciech.

"Decyzja II instancji jest wymagalna, natomiast kwota zobowiązanie została już uregulowana do właściwego urzędu skarbowego w związku z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji I instancji" - czytamy w komunikacie.

Ciech podkreślił, że jego spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w decyzji II instancji.
"Spółka zależna zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2013 roku, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie" - zapowiedziano.
Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)