Lokum Deweloper ustanowił program emisji obligacji do maks. kwoty 100 mln złWarszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Zarząd Lokum Deweloper podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do łącznej kwoty 100 mln zł, podała spółka.

"Zarząd Lokum Deweloper podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji. W ślad za wyżej wymienioną uchwałą, rada nadzorcza emitenta w dniu 12.11.2019 r. podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez emitenta zobowiązań finansowych wynikających z ustanowionego programu. W ramach programu emitent może wyemitować, w ramach jednej lub kilku serii, obligacje odsetkowe, na okaziciela, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100 000 000 zł. Obligacje zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o obligacjach i w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie będą posiadały formy dokumentu" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i/lub BondSpot, podano także.

"Środki z emisji obligacji w ramach programu przeznaczone zostaną na realizację istotnych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z grupy kapitałowej emitenta oraz na finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie grupy. Emisje obligacji w ramach programu powinny mieć miejsce nie później niż do dnia 31.12.2020 r. " - czytamy także.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)