"Jako strażniczka traktatów Komisja Europejska wysłała dziś do Zjednoczonego Królestwa wezwanie do usunięcia uchybienia z powodu naruszenia zobowiązań wynikających z traktatu UE w związku z brakiem kandydata na stanowisko komisarza UE" - napisała KE w komunikacie. Władze w Londynie dostały czas na odpowiedź najpóźniej do piątku 22 listopada.

Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej Komisja wraz z jej przewodniczącym składa się z takiej liczby komisarzy, ile jest państw członkowskich. Prawo unijne przewiduje, że proces wyboru komisarza zaczyna się od wskazania nazwiska przez rząd danego państwa członkowskiego.

Konieczność lojalnej współpracy, w tym konkretnie konieczność przedstawienia kandydata na komisarza, została zapisana w porozumieniu między UE27 i Wielką Brytanią w sprawie odłożenia daty brexitu.

>>> Czytaj też: Polska z drugim najwyższym wzrostem PKB w UE. Wyprzedzają nas tylko Węgry