"Obecnie nie widzimy żadnych przesłanek do zawieszenia obrotu. GPW, jak i cały rynek pod względem operacyjnym działają w sposób niezakłócony," - powiedział Dietl w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Podkreślił, że system obrotu jest elektroniczny i z technicznego punktu widzenia w pełni odporny na zewnętrzne uwarunkowania.

>>> Czytaj również: Pogrom na GPW. Indeksy nurkują o prawie 10 proc.

"Posiadamy wewnętrzne procedury na sytuacje awaryjne i kryzysowe i podjęliśmy działanie mające na celu zmitygowanie ryzyk. Priorytetem GPW jest zapewnienie płynności rynku, bo płynność dla inwestorów jest najważniejsza. Podobnie działają obecnie inne giełdy na świecie, które umożliwiają inwestorom w sposób niezakłócony zawieranie transakcji." - dodał prezes.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 roku GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.