Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 113 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 106-119 mln zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 266,81 mln zł wobec 295,87 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 141,84 mln zł wobec 132,55 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale 2013 roku mógł wynieść od 260 do 287 mln zł, przy konsensusie na poziomie 272 mln zł, wobec 296 mln zł rok wcześniej. Wynik z opłat i prowizji ukształtował się, zgodnie z oczekiwaniami analityków od 131 do 143 mln zł, przy konsensusie na poziomie 136 mln zł w porównaniu z 133 mln zł w I kw. 2012 r.

Aktywa razem banku wyniosły 56,60 mld zł na koniec I kw. 2013 r. wobec 52,74 mld zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 107,67 mln zł wobec 104,71 mln zł zysku rok wcześniej.