Polimex-Mostostal poinformował o spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających zamknięcie III etapu restrukturyzacji i podtrzymał, że etap ten zostanie zamknięty dziś, tj. 24 września.

"Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o spełnieniu się pozostałych warunków zawieszających zamknięcie III etapu restrukturyzacji (…) W związku z powyższym zamknięcie III etapu restrukturyzacji spółki zaplanowane jest na dzień 24 września 2014 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że wczoraj Polimex-Mostostal oraz spółki segmentowe dokonały zmian w istniejących umowach zabezpieczeń oraz ustanowiły nowe zabezpieczenia nowej linii gwarancyjnej wymagane do przeprowadzenia III etapu restrukturyzacji i oraz powzięła informację o podpisaniu przez PKO Bank Polski umowy rachunku zastrzeżonego na potrzeby emisji nowych obligacji.

W połowie września Polimex-Mostostal zawarł z wierzycielami finansowymi aneks do umowy, modyfikujący warunki zamknięcia III etapu restrukturyzacji finansowej spółki, dzięki czemu zostanie sfinalizowana konwersja zobowiązań spółki na nowe akcje, objęcie nowych obligacji przez inwestorów oraz uruchomienie nowej linii gwarancyjnej.

Polimex-Mostostal wyemituje obligacje o wartości 140 mln zł. Obligacje obejmą inwestorzy finansowi, w tym Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Polimex-Mostostal oraz spółki segmentowe podpisały z bankami nową linię gwarancyjną. Gwarancje umożliwią szybki rozwój spółek segmentowych.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.

>>> Czytaj też: Polimex ma nową linię gwarancyjną, wyemituje obligacje za 140 mln zł