Agroton Public Limited odpisze ponad 15 mln USD utraty wartości aktywów w związku z zakończeniem działalności w segmencie drobiowym znajdującym się na terenach kontrolowanych przez separatystów, podała spółka. Firma nie wyklucza dalszych odpisów wartości aktywów.

"Działalność w segmencie drobiowym Agrotonu, która w całości znajduje się na terytorium kontrolowanym przez separatystów zostanie zakończona. Spowoduje to odpisy wartości aktywów na poziomie ponad 15 mln USD. Agroton nie jest w stanie utrzymać tę linię biznesową powodu działań militarnych i przerw w dostawie energii elektrycznej i gazu" - czytamy w komunikacie.

Ponadto spółka podała, że nie jest w stanie kontrolować i ma ograniczony dostęp do ok. 20 tys. ha swojej ziemi, ze względu na obecność zbrojnych i wrogo nastawionych grup separatystycznych.

"W wyniku konfliktu w regionie, w którym znajduje się firma, kilka istotnych dróg i połączeń kolejowych zostało zniszczonych. W efekcie Agroton ponosi dodatkowe koszty dystrybucji na poziomie 30-50 USD za tonę zebranych upraw i nie ma chętnych do odbioru towarów z obiektów spółki w związku z sytuacją militarną" - czytamy dalej.

Spółka uprzedza, że może być zmuszona do dodatkowych odpisów wartości aktywów, które znajdują się na terytorium kontrolowanym przez uzbrojone grupy separatystyczne.

Agroton Public Limited jest największym producentem nasion słonecznika na Ukrainie, czwartym pod względem wielkości produkcji producentem pszenicy oraz piątym producentem mleka. Prowadzi działalność we wschodniej części Ukrainy. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,39 mln USD w 2013 r.