Wczoraj PEManagers podał, że związku ze spełnieniem się ostatniego warunku zawieszającego, wyemituje 5 850 obligacji imiennych serii C zamiennych na akcje serii H spółki, o łącznej wartości emisyjnej 5,85 mln euro. Propozycja nabycia tych papierów miała zostać skierowana do akcjonariusza spółki - AMC III MOON BV.

Private Equity Managers S.A. to spółka dominująca w grupie kapitałowej zajmującej się zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych z udziałem MCI. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy Private Equity Managers S.A. inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2015 r.