"W związku z zawartym przez Prokom porozumieniem z instytucjami finansowymi z dnia 09.10.2015 r., w dniu 19.10.2015 r. Prokom otrzymał od instytucji finansowych zawiadomienie, w którym został poinformowany, iż w dniu 16.10.2015 r. nastąpiło przejęcie na własność przez instytucje finansowe od Prokom, w trybie art. 22 ustawy o zastawie rejestrowym, łącznie 3 794 077 akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Przed zajściem powyższego zdarzenia Prokom posiadał w kapitale zakładowym spółki 3 794 077 akcji, uprawniających do 3 794 077 głosów, co stanowiło 11,63% w kapitale zakładowym spółki i 11,63% w ogólnej liczbie głosów.

W osobnym komunikacie Polnord podał, że przejęcie nastąpiło po cenie 12,58 zł za każdą akcję.

Wczoraj Polnord podał, że PKO Bank Polski posiada 7,19% akcji Polnordu w związku z przejęciem na własność przedmiotu zabezpieczenia w postaci akcji. Przed zdarzeniem PKO BP i jego podmioty zależne nie posiadały akcji Polnordu. Aktualnie PKO BP posiada 2 345 893 akcje Polnordu, uprawniające do 2 345 893 głosów, co stanowi 7,19% w kapitale zakładowym spółki i 7,19 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie m.in. w: Warszawie, Trójmieście, Szczecinie i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 1999 roku. W 2014 r. miała 183,19 mln zł skonsolidowanych przychodów.