Jak poinformowała PAP rzeczniczka uczelni dr Ewa Chojnacka, Politechnika Łódzka jest jedną z dwóch uczelni technicznych, których projekty zostały ocenione pozytywnie. NCBR doceniło aż 3 wnioski złożone przez PŁ. W sumie do NCBR wpłynęło 369 wniosków, z których tylko 95 otrzyma dofinansowanie.

Ok. 3,6 mln zł przyznanych PŁ wykorzystane zostanie na sfinansowanie projektów zakładających długi - co najmniej trzymiesięczny - czas stażu. Jak podkreślają organizatorzy, ten okres pozwoli studentom na udział w codziennej działalności instytucji przyjmującej na staż, w naturalnym, dynamicznym środowisku gospodarczym. W każdym z trzech programów przewidziano też staże zagraniczne.

Reklama

Program "Nauka dla biznesu" skierowano do 120 studentów Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Dla 100 studentów zaplanowano staże na terenie kraju, zaś dla 20 staże w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Będą one realizowane do końca czerwca 2017 r. w wiodących firmach z branży biotechnologicznej, przetwórstwa produktów rolnych oraz spożywczej, jak również ochrony środowiska.

Ofertą dla 130 studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania są "Diamentowe staże" organizowane w wiodących firmach z branż BPO, AGD, informatycznej, bankowej w regionie łódzkim i za granicą.

"Studiujesz? Praktykuj!" - to z kolei zachęta dla 99 studentów Wydziału Mechanicznego z trzech kierunków: automatyka i robotyka, mechatronika, inżynieria materiałowa. Także oni będą mieli szansę na praktykowanie w kraju i za granicą, a po zakończeniu staży uzyskają szansę wykreowania tematu pracy dyplomowej i jej realizacji pod opieką promotora z PŁ i osoby z firmy.

Jak podkreśliła Chojnacka, nie jest to pierwsze dofinansowanie na rozwój kompetencji, jakie PŁ uzyskała od NCBR. Uczelnia właśnie kończy nabór studentów do programu rozwoju kompetencji w obszarze IT, na które otrzymała wcześniej 4,4 mln zł.

Działaniami objętych zostanie 246 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: informatyka, elektronika i telekomunikacja, mechatronika oraz fizyka techniczna z dwóch wydziałów: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

Dzięki dofinansowaniu PŁ będzie realizować wspólnie z przedsiębiorstwami warsztaty zespołowe w firmach branży ICT, wizyty studyjne w firmach branży mechatronicznej i ICT, projekty zespołowe organizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym, certyfikowane szkolenia zawodowe i językowe, praktyczne warsztaty Design Thinking. (PAP)