Strata operacyjna wyniosła 15,7 mln zł wobec 13,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 219,82 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 327,41 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale przychody Grupy ogółem wzrosły o przeszło 12% w porównaniu do czwartego kwartału 2015 r. Wzrost przychodów w relacji kwartał do kwartału był możliwy dzięki rynkowi polskiemu, na którym przychody zwiększyły się aż o 45%. Na rynkach zagranicznych nastąpił spadek przychodów o 9% - największy w Serbii, Chinach i Rosji" - czytamy w komunikacie.

Najlepszy wynik w pierwszym kwartale wypracował segment usług górniczych, który osiągnął 5,3% rentowności operacyjnej przy przychodach 58,4 mln zł. Strata operacyjna segmentu maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego w wysokości 14,4 mln zł wynika ze zmniejszenia przychodów segmentu w związku m.in. z mniejszą sprzedażą na rynku argentyńskim.

Kopex wprowadza obecnie szeroko zakrojony program restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej, którego elementami są m.in. redukcja majątku, restrukturyzacja zatrudnienia oraz poprawa efektywności operacyjnej, a także wzmocnienie kierunków strategicznych.

"Podstawowymi zadaniami stojącymi przed nowym zarządem jest doprowadzenie do jak najszybszego porozumienia z bankami-wierzycielami Grupy, przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji oraz przygotowanie Kopeksu do przyszłej konsolidacji. W chwili obecnej znalezienie inwestora strategicznego jest jednym z kluczowych zadań dla zarządu. Naszym celem jest poprawa sytuacji finansowej Grupy Kopex. Musimy kontynuować restrukturyzację, która obniży koszty. Musimy także doprowadzić do odblokowania bieżącego finansowania w możliwie jak najkrótszym terminie. To zwiększy możliwości pozyskiwania nowych kontraktów i wzmocni przychody" - powiedział pełniący obowiązki prezesa Dariusz Pietyszuk, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 1,44 mln zł wobec 1,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1 093,68 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)