Zysk operacyjny wyniósł 59,13 mln zł wobec 17,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów , usług sięgnęły 75,71 mln zł w 2016 r. wobec 96,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 71,85 mln zł wobec 4,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2015 roku Murapol sprzedał 2 400 mieszkań.

(ISBnews)