Z tego 2,8 mld zł stanowiły środki od migrantów długookresowych, a pozostałe 1,2 mld zł to pieniądze od osób pracujących za granicą krótkookresowo.

"Zanotowany wzrost wynagrodzeń wynikał z większych zarobków osiągniętych przez polskich pracowników w Niemczech, Holandii i Norwegii. W przypadku pracowników długookresowych ogólna kwota transferów nie uległa zmianie w porównaniu z II kwartałem 2015 r., w ujęciu geograficznym jednak zanotowano nieznaczny spadek transferów od Polaków mieszkających w Niemczech, który został zrównoważony wyższymi przekazami z Wielkiej Brytanii" - napisano.

Łącznie transfery migrantów (krótko- i długookresowych) z tych dwóch krajów stanowiły 62,0 proc. całej kwoty.

>>> Czytaj też: Ostre stanowisko May. Poziom migracji na Wyspy ma się zmniejszyć ponad trzykrotnie