Zysk operacyjny wyniósł 0,99 mln euro wobec 9,75 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,92 mln euro w III kw. 2016 r. wobec 15,29 mln euro rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 0,81 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,91 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28,07 mln euro w porównaniu z 32,04 mln euro rok wcześniej.

Agrowill Group AB - do października 2016 r.: Agrowill Group AB - to jedna z największych na Litwie grup inwestujących w rolnictwo. Spółki należące do grupy zajmują się produkcją i sprzedażą płodów rolnych, kontrolując i użytkując 30 tys. hektarów gruntów rolnych na Litwie (własnych i dzierżawionych).

(ISBnews)