Rozwój i inwestycje w startupy to jeden z elementów wzrostu innowacyjności w każdej gospodarce. Jednym z takich działań w Polsce jest organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości program Poland Prize. Cel? Zachęcić zagraniczne startupy do rozpoczęcia działalności w Polsce poprzez zaoferowanie bezpłatnego, kompleksowego programu akceleracyjnego z udziałem dużych klientów korporacyjnych oraz inwestorów. Polska jest doskonałym miejscem dla rozwoju młodych technologicznych spółek: publiczne programy inwestują w kapitał ludzki, specjalistyczne badania i rozwój, mamy bardzo bogatą ofertę programów akceleracji i zapewniamy dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dla Polski, poza oczywistą korzyścią związaną ze wzmacnianiem konkurencyjności gospodarki i działających tutaj przedsiębiorstw, to także wielka szansa na jeszcze większe umiędzynarodowienie startupowej sceny.

- Zagraniczne innowacyjne zespoły dostarczą produktów i technologii, z których korzystać będzie cała gospodarka. Dopływ międzynarodowych talentów to szansa na nowe, przełomowe rozwiązania które tworzone będą nad Wisłą – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

28 kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki konkursu „Programy Akceleracyjne – Poland Prize”. W konkursie wystartowały 33 akceleratory, które zaprezentowały autorskie koncepcje poszukiwania i sprowadzania do Polski zagranicznych zespołów gotowych wdrażać innowacyjne rozwiązania w naszym kraju. 9 wybranych operatorów „Programów Akceleracyjnych – Poland Prize”, którzy zaprezentowali najlepsze propozycje programów, będzie dysponować łącznie kwotą wyższą o ponad 26 mln zł od pierwotnie założonego budżetu. Średni budżet projektu to ponad 9,5 mln zł. PARP z pieniędzy unijnych sfinansuje koszty zarządzania programami oraz granty pieniężne dla startupów. Wybrane akceleratory dają największe szanse, że zakładane z ich pomocą spółki będą dostarczać przełomowych rozwiązań i skutecznie współpracować z krajowym biznesem.

Zadaniem operatorów programu będzie wyszukanie najciekawszych zagranicznych młodych firm o odpowiednim potencjale wzrostu i sprowadzenie ich do Polski. Pozyskane środki pomogą w sprowadzaniu zespołów, które oferują nowatorskie rozwiązania technologiczne i są zainteresowane rozwinięciem swojej działalności w Polsce. Akcelerator zadba o właściwy start młodej spółki w Polsce, a następnie umożliwi nawiązanie biznesowych relacji, skutkujących wdrożeniem produktu startupu lub pozyskaniem kapitału inwestorskiego.

Głównym celem programu Poland Prize jest zapewnienie zagranicznym startupom wszechstronnych możliwości rozwoju. Ogromnym atutem wszystkich dziewięciu programów akceleracji jest zagwarantowanie startupom współpracy z dojrzałymi, krajowymi spółkami. Wspomniane firmy to potencjalni odbiorcy rozwiązań technologicznych stworzonych przez startupy, którzy już są gotowi do testowania i wdrażania najbardziej innowacyjnych produktów. Co więcej, taka relacja i współpraca przynosi bardzo wymierne korzyści biznesowe obu podmiotom gospodarczym. Zwiększa konkurencyjność i wzmacnia pozycję rynkową większego, stwarza możliwości samorealizacji oraz poczucie stabilizacji mniejszemu partnerowi. Dla obu powinna to być transakcja win-win – mówi Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Przebieg każdej rundy akceleracji został podzielony na dwa etapy.

W ramach pierwszego etapu wyszczególniono tzw. scouting, a więc działania mające zapewnić rekrutację i udział w programie wystarczającej liczby startupów pochodzących spoza Polski. Softlanding to z kolei działania mające zapewnić startupom niezbędne warunki dla podjęcia działalności biznesowej na nowym rynku. Ostatnim elementem są indywidualne działania niezbędne dla rozwinięcia działalności startupu w Polsce, związane np. z budową zespołu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, rozwojem produktu, promocją lub pozyskaniem partnera biznesowego. W ramach tego etapu startup może otrzymać grant pieniężny w wysokości nawet 50 tys. zł.

Etap II programu, otwarty dla tych startupów, które pozyskały w Polsce partnera biznesowego, obejmuje przede wszystkim akcelerację. To profesjonalne działania mające umożliwić pilotażowe wdrożenie rozwiązania startupu u korporacyjnego partnera lub pozyskanie kapitału od inwestora. W ramach tego etapu spółka może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej, niż 250 tys. zł, przeznaczony na sfinansowanie niezbędnych działań akceleracyjnych.

– To już druga odsłona programu Poland Prize, który organizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego pilotażowa wersja została zrealizowana w latach 2018-2020 i pomogła sprowadzić do Polski ponad 100 młodych spółek. Liczba chętnych do prowadzenia kolejnych programów akceleracyjnych dla zagranicznych talentów biznesowych pokazuje, że ten format cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Takie dane cieszą i pokazują, że odgrywamy ważną rolę w globalnym wyścigu o uwagę startupów – ocenia Mikołaj Różycki, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Akceleratory będą oferowały również startupom wsparcie w fazie postakceleracji, starając się maksymalizować rezultaty danej akceleracji, np. poprzez kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych. W ten sposób zagraniczne zespoły powinny w trwały sposób związać swoją działalność z polskim ekosystemem startupowym.

Programy akceleracyjne ruszają w maju 2021 r. Dzięki Poland Prize do końca roku krajowy rynek powinien pozyskać co najmniej 150 nowych spółek o międzynarodowym zasięgu.

Materiały prasowe