"W związku z nowym projektem w Nowej Soli jeszcze w 2021 r. pojawią się nakłady inwestycyjne zaplanowane na końcówkę tego roku. Suma planowanych wydatków na inwestycje to ok. 50 mln zł na ten rok" - powiedziała Drzyżdżyk w rozmowie z ISBnews.

Na projekt realizowany w Nowej Soli spółka przeznaczy ok. 30 mln zł w 2021 r., a pozostała część wydatków zaplanowana jest na 2022 r.

Reklama

"W tym roku mamy jeszcze ostatnie wydatki związane z modernizacją zakładu w Kętach. Do tego inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne, które tradycyjnie wynoszą około 6-8 mln zł rocznie" - dodała prezes.

W styczniu rada nadzorcza Alumetal zaakceptowała realizację przedsięwzięcia: "Rozbudowa wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych w Nowej Soli" i wyraziła zgodę na poniesienie przez spółkę zależną - Alumetal Poland sp. z o.o. - wydatków inwestycyjnych w wysokości 78 mln zł.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 383,81 mln zł w 2019 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)