Zlecenie PCR jest zleceniem bez limitu ceny. Takie zlecenie zrealizowane zostanie po najlepszej cenie przeciwnego zlecenia oczekującego z limitem ceny. Zlecenia PCR nie będzie przyjęte, gdy po przeciwnej stronie arkusza zleceń nie będzie zleceń z limitem ceny. Nie będzie także przyjęte podczas równoważenia rynku. Zlecenia PCR można składać jedynie podczas fazy notowań ciągłych.

Jeżeli zlecenie PCR nie zostanie zrealizowane w całości, pozostała część zlecenia staje się zleceniem z limitem ceny po której zawarto transakcję.

Zobacz też:

Reklama