Zlecenie PCRO jest szczególnym typem zlecenia na GPW, którego nie można składać w czasie trwania notowań ciągłych. Można je składać jedynie:

  • podczas ustalania ceny otwarcia notowań ciągłych (Fixing otwarcia)
  • podczas ustalania ceny zamknięcia notowań ciągłych (Fixing zamknięcia)
  • podczas równoważenia rynku notowań ciągłych
  • podczas ustalania ceny na fixingu notowań jednolitych

Złożenie zlecenia PCRO spowoduje zawarcie transakcji po kursie ustalonym w wyż. wym. fazach notowań. Zlecenie to nie musi być zrealizowane w całości, niezrealizowana część zlecenia stanie się zleceniem z limitem ceny równym kursowi zawartej transakcji, podobnie jak w przypadku zlecenia PCR.

Zlecenie PCRO nie może zawierać dodatkowych warunków: limitu aktywacji, wielkości minimalnej i wielkości ujawnianej.

Reklama

Zlecenia PCRO ustawione są w koszyku zleceń po zleceniach PKC i po zleceniach z limitem ceny, lepszym od kursu ustalonego na fixingu lub fazie równoważenia.

Zobacz też: