Działka ewidencyjna określona jest pod względem geometrycznym poprzez jej wydzielenie z otoczenia liniami granicznymi wyznaczanymi przez punkty załamania granic. W terenie w punktach załamania granic umieszcza się znaki graniczne.

Zobacz też: