Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,5% w kwietniu 2023 r. wobec 6,6% miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 6,5%. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6% w kwietniu - bez zmian wobec miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.