Postanowienie, opracowane przez RBNiO 30 sierpnia, weszło w życie na mocy dekretu prezydenta Zełenskiego we wtorek. Przewiduje ono, że w ciągu tygodnia od daty wejścia w życie przez ministerstwa, inne centralne organy władzy wykonawczej, obwodowe i miejskie administracje państwowe Kijowa, które zarządzają zakładami opieki zdrowotnej z medycznymi komisjami eksperckimi i wojskowymi komisjami lekarskimi, mają utworzyć grupy robocze mające na celu weryfikację ważności decyzji wojskowych komisji lekarskich w sprawie ustalenia inwalidztwa i uznania niezdolności do służby wojskowej, przyjętych w okresie stanu wojennego.

W ciągu trzech miesięcy grupy robocze mają orzec o prawomocności orzeczeń lekarskich wojskowych komisji lekarskich o ustaleniu inwalidztwa i uznaniu o niezdolności do służby wojskowej, wydanych w okresie stanu wojennego na Ukrainie. W ciągu najbliższych dwóch tygodni mają one zbadać przypadki przekraczania granicy państwowej przez obywateli Ukrainy uznanych za niezdolnych lub częściowo zdolnych do służby wojskowej.

W ciągu tygodnia grupy robocze mają też opracować i zatwierdzić plan przygotowania aktów prawnych mających na celu zapewnienie jakości, skuteczności i odpowiedniego poziomu wojskowych badań lekarskich w Siłach Zbrojnych Ukrainy w stanie wojennym, w tym terminów i osób odpowiedzialnych za wdrożenie tych przepisów.

Również w ciągu tygodnia odpowiednie służby i organy mają podjąć kompleksowe działania w celu usprawnienia systemu badań lekarskich, w tym dla przedpoborowych, poborowych i osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, przez wojskowe komisje lekarskie w Siłach Zbrojnych Ukrainy, przede wszystkim przez niezależne stałe wojskowe komisje lekarskie terytorialnych ośrodków rekrutacji i wsparcia społecznego, zapewniając w szczególności ustanowienie terminów tych badań lekarskich i zapewnienie cyfryzacji wyników tych badań.

Reklama

Pod koniec sierpnia prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o kontrolach w wojskowych komisjach lekarskich w całym kraju i przyznał, że dzięki decyzjom niektórych komisji, które za łapówki orzekały o niezdolności do służby, tysiące ludzi wyjechało za granicę. Podkreślił, że w niektórych obwodach Ukrainy aż dziesięciokrotnie wzrosła po 24 lutego 2022 r. liczba wykreśleń z ewidencji wojskowej na skutek decyzji komisji lekarskich. Wskazał, że trwają działania śledcze wobec pracowników komisji.

"Osobno zostanie przeanalizowany rejestr tych, którzy wyjechali za granicę dzięki wyraźnie wątpliwym decyzjom wojskowych komisji lekarskich, przede wszystkim - decyzjom tych, którzy już zostali przyłapani na korupcji. Chodzi o co najmniej tysiące ludzi" - powiedział wówczas Zełenski.

Ujawnione w ostatnich miesiącach przypadki korupcji w ukraińskiej armii doprowadziły do dymisji ministra obrony Ołeksija Reznikowa i szefów komisariatów wojskowych (wojskowych komend uzupełnień) we wszystkich obwodach Ukrainy. Media informowały m.in. o nieprawidłowościach związanych z zakupami na rzecz sił zbrojnych oraz skandalu dotyczącym wystawiania fałszywych odroczeń od służby wojskowej.