W notowaniach ciągłych na rynku akcji obroty wzrosły o 40,7 proc. i wyniosły 1 mld 125,5 mln zł.

WIG wzrósł o 1,92 proc. do poziomu 28.257,01 pkt, mWIG40 wzrósł o 0,59 proc. i wyniósł 1597,25 pkt, a sWIG80 wzrósł o 0,37 proc. i wyniósł 7099,76 pkt.

Największe obroty odnotowano na akcjach spółek: PKO BP (272,2 mln zł), PEKAO (156,5 mln zł), TPSA (137 mln zł), KGHM (113,9 mln zł), PKN (70,7 mln zł).

Największe wzrosty w notowaniach ciągłych osiągnęły akcje spółek: IMMOEAST (34,4 proc.), SANWIL (20 proc.), ACE (16,9 proc.), eCARD (16,1 proc.), MISPOL (16,1 proc.).

Największe spadki w systemie notowań ciągłych odnotowały akcje spółek: ACTION (15 proc.), MASTERS (12,5 proc.), ASBIS (9,5 proc.), LENA LIGHTING (7,1 proc.), DGA SA (6,8 proc.).

Na rynku kontraktów terminowych obroty wzrosły o 105,9 proc. i wyniosły 2 mld 249 mln zł.

Na rynku obligacji obroty spadły o 85,8 proc. i wyniosły 12,2 mln zł.

Na rynku notowań jednolitych wzrósł kurs czterech spółek, spadł jednej i 4 nie zmienił się. Akcjami 8 firm nie handlowano. Obroty w stosunku do poprzedniej sesji wzrosły o 20,9 proc. i wyniosły 218,7 tys. zł.

Na rynku NewConnect wzrósł kurs 18 spółek, spadł 26, a 20 nie zmienił się. Akcjami 21 firm nie handlowano. Obroty wzrosły o 108,6 proc. i wyniosły 2 mln 149 tys. zł.