Jak szacuje Komisja Europejska, lwią część budżetu, bo 45 proc. (ok. 60 mld euro), stanowią wydatki na badania, innowację, wzrost zatrudnienia, czyli cele związane z planem pobudzania gospodarki w związku z kryzysem finansowym. "Chodzi o takie obszary, które pomogą Europie podnieść się w dzisiejszej trudnej sytuacji gospodarczej" - powiedziała komisarz ds. budżetu Dalia Grybauskaite.

Wydatki na rolnictwo pozostaną na tym samym poziomie, stanowiąc ok 40 proc. budżetu UE.

"To dobry budżet na rok wyborczy Unii Europejskiej. Jest oszczędny pod względem wydatków na administrację" - ocenił wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej PE Janusz Lewandowski (PO).

Zwrócił uwagę na wprowadzenie do budżetu nowej linii budżetowej dla Morza Bałtyckiego. "Jest to wyrazem zrównania tego regionu z uprzywilejowanym dotąd rejonem Morza Śródziemnego" - powiedział.

"Korzystne jest także zwiększone finansowanie w zakresie wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwa energetycznego i innych wymiarów bezpieczeństwa w Europie" - dodał Lewandowski.

Europosłowie przywrócili także zwiększone finansowanie agencji monitorowania granic zewnętrznych FRONTEX, a także polityk i działań podejmowanych w związku walką ze zmianami klimatycznymi.