Śląski Fundusz Filmowy (ŚFF) to jeden z najstarszych funduszy tego typu w kraju. Tegoroczna edycja konkursu będzie już dziesiątą. W poprzednich latach dzięki ŚFF woj. śląskie dofinansowało m.in. takie głośne filmy jak "Jestem Mordercą" i "Chce się żyć" w reżyserii Macieja Pieprzycy, "Dolina Bogów" Lecha Majewskiego czy "Jesteś Bogiem" Leszka Dawida.

W tym roku budżetu ŚFF wynosi ponad 536 tys. zł. O dofinansowanie ubiegać się mogą wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, które zamierzają stworzyć produkcję powiązaną – poprzez temat czy miejsce realizacji – z woj. śląskim. Nabór wniosków trwa do 20 lutego. Wyniki mają zostać podane w maju.

Jak poinformowała Instytucja Filmowa Silesia-Film, od dwóch lat w regulaminie ŚFF znajduje się także zapis umożliwiający producentom, których projekty otrzymały wsparcie mniejsze od wnioskowanego, staranie się raz jeszcze, tym razem o tzw. zwyżkę, która jest różnicą kwoty wnioskowanej i otrzymanej. Ma to ułatwić zamknięcie i sfinalizowanie produkcji filmowych będących w zaawansowanym stanie realizacji.

Ponadto ŚFF dysponuje promesą, czyli przyrzeczeniem partycypowania w kosztach filmu do wysokości zaproponowanego wkładu koprodukcyjnego, jeśli wskazany do dofinansowania producent nie będzie w stanie podpisać umowy w określonym przez regulamin Funduszu terminie. Co ważne, wymagany jest także 5-procentowy finansowy wkład własny producenta, pochodzący z innych źródeł niż z publicznych środków.

Do ubiegłorocznej edycji konkursu zgłoszone zostały 24 projekty. Ostatecznie umowy zostały zawarte z czterema podmiotami: RE Studio ("Jestem Mordercą"), Opus Film ("Ja teraz kłamię"), ATM Grupa ("Gruba") oraz Kijora ("Opera o Polsce").

Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach: www.silesiafilm.com oraz www.silesiafilmcommission.pl/

Śląski Fundusz Filmowy działa w ramach Instytucji Filmowej Silesia-Film, która jest instytucją kultury samorządu woj. śląskiego. Pieniądze na realizację filmów pochodzą m.in. z budżetu woj. śląskiego i wpływów uzyskanych z emisji filmów wcześniej koprodukowanych przez Silesia-Film.

Instytucja Filmowa Silesia-Film jest również organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Regiofun. Prezentowane są tam filmy powstałe dzięki wsparciu regionalnych funduszy filmowych. (PAP)