Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Zarząd Idea Banku, stosując się do otrzymanego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zaproponował przeznaczenie całości zysku za 2016 r. na podwyższenie kapitału zapasowego, podał bank.
"Ponadto, zarząd banku przygotował nowy projekt uchwały nr 21 na zwyczajne walne zgromadzenie banku zwołane na dzień 30 marca 2017 r., zgodnie z którym zaproponowano przeznaczenie całego zysku banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. w kwocie 177 244 467,93 zł na podwyższenie kapitału zapasowego banku. Na dzień niniejszego raportu bieżącego nie zostało zakończone głosowanie rady nadzorczej banku nad wnioskiem zarządu dotyczącym zaopiniowania projektu powyższej uchwały. O stanowisku rady nadzorczej w przedmiotowej sprawie bank poinformuje w osobnym raporcie bieżącym" - czytamy w komunikacie.
6 marca KNF zaleciła Idea Bankowi m.in. zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie zysku wypracowanego w 2016 r.
Na początku marca prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak w rozmowie z ISBnews powiedział, że zarząd chce rekomendować wypłatę dywidendy, ale najpierw musi uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego.
Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.
(ISBnews)