Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - Zarząd IMS zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 4 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 12 groszy na akcję, podała spółka.
"Zarząd [...] biorąc pod uwagę szacunki wyników grupy IMS za 2016 rok oraz aktualną sytuację finansową, będzie rekomendował radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 12 gr/akcję, tj. w wysokości 4 019 987,88 zł. Liczba akcji biorących udział w dywidendzie za rok 2016 wynosi 33 499 899 akcji" - czytamy w komunikacie.
Według spółki, rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w grupie IMS mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.
Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).
(ISBnews)